10 Macam-macam Tanwin Dalam Ilmu Nahwu Bahasa Arab Dan Contohnya

jumanto.com – Jenis Tanwin. Tanwin adalah tanda baca di dalam tulisan arab yang biasa dituliskan dengan dua fathah, dua kasrah, dan dua dhammah. Makanya dikenal 3 jenis tanwin dalam tulisan arab: fathatain (dua fathah: ً  ), kasratain (dua kasrah: ٍ  ), dhammatain (dua dhammah: ٌ  ). Atau ada juga yang menyebut pembagian tanwin dalam tulisan …

10 Macam-macam Tanwin Dalam Ilmu Nahwu Bahasa Arab Dan Contohnya Read More »