Cara Membaca Idgham Syamsiyah Dan Contohnya

jumanto.com – Cara Membaca Idgham Syamsiyah Dan Contohnya. Idgham syamsiah adalah adanya huruf alif lam bertemu dengan huruf 14 yang dirumuskan dalam syair: طِبْ ثُمَّ صِلْ رُحْمًا تَفُزْ ضِفْ ذَا نِعَمْ ……دَعْ سُوءَ ظَـنٍّ زُرْ شَرِيفًـا لِلْكَرَمْ 14 huruf idgham syamsiah yaitu tho, tsa, shod, ro, ta, dhod,dza, nun, dal, sin, dzo, za, syin, dan …

Cara Membaca Idgham Syamsiyah Dan Contohnya Read More »